Om Nor


Vi ønskede at skabe en speciel kaffekultur for at berige regionen, folket og din kop. I løbet af de sidste 10 år har Nor indgået et samarbejde med lokale landmænd om at udvikle bæredygtige dyrkningsmetoder, avantgarde behandlingsteknikker og unikke specialgæringer for at bringe premium direkte handelsprodukter til et globalt marked. 


Vores direkte handelspraksis gør det muligt for NOR ikke kun at tilskynde til regenerativ, organisk praksis, men også sikre fremragende kvalitet i cupping-, gærings- og ristningsprocessen for at skabe premium specialkaffe. Vores kunder har fuld sporbarhed af deres kaffe, producent, gårde, præmier og fordele //
We wanted to create a specialty coffee culture to enrich the region,the people and your cup.  With over the last 10 years, Nor has partnered with local farmers to  develop sustainable growing practices, avant-garde treatment techniques and unique speciality fermentations to bring premium direct trade products to a global market.


Our direct trade practices allows NOR to not only encourage regenerative, organic practices, but also ensures excellent quality in the cupping, fermenting, and roasting process in order to create premium speciality coffees.


Our customers have full traceability of their coffee, producer, farms, premiums and benefits.